Pets FriendlyHotel

See the latestInformation!

Zapraszamy na wirtualny spacerpo salach konferencyjnych

Contact

Address:

Hotel HP Park Olsztyn
Al. Warszawska 119
10-701 Olsztyn

Reception:

+48 89 524 06 04,
+48 89 524 00 77 (faks)

+48 515 116 296

B&D Hotels SA z siedzibą w Warszawie 02-315, ul. Barska 28/30 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. W-wy XIX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000089784, Kapitał zakładowy opłacony: 494 619,00 PLN, NIP: 522–00–01-116, REGON: 012505788

Contact form

Contact us.

* Required values

Book online

From: 237zł/night
Best rate guarantee
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close